Model of gas river ship Praha.

Gas Binnenshiffmodell Praha.

Model říční lodi Praha pro přepravu kapalného plynu.

 

Ask for simmilar solution