Our company is dealing with professional production of ship models. Into our customers belongs significant companies like shipyards, ship sellers, river transportation companies or owners of ships and yachts. Behind our success is more than 40 years of practice of ships manufacture with many awards including 15 years of professional level business. I In the structures we are using modern technologies, workflows and materials. By using these techniques we are able to deliver any ship model on professional level in very short time for acceptable price with lifetime warranty.

Unsere Firma befasst sich mit professionellem Schiffsmodellbau. Zu unseren Kunden gehören bedeutsame Gesellschaften wie Werftanlagen, Schiffshändler, Binnenschifffahrtfirmen oder auch Schiffs- und Yachtbesitzer selbst. Unsere Erfolge beruhen auf 40 Jahre Praxis im Schiffsmodellbau – darunter auch viele Auszeichnungen – sowie auf 15 Jahre Handel auf professionellem Niveau. Bei dem Modellbau verwenden wir die modernsten Technologien, Arbeitsverfahren und Materialien. Dank diesen Umständen sind wir in der Lage, Ihnen beliebige Schiffsmodelle auf professionellem Niveau, in sehr kurzer Zeit, für günstige Preise mit lebenslanger Garantie zu liefern.

Jsme firma zabývající se profesionální výrobou modelů lodí. Mezi naše zákazníky se řadí významné společnosti, jak z oblasti loděnic, prodejců lodí, tak i společností v říční dopravě nebo samotní majitelé lodí a jachet. Za našimi úspěchy stojí více než 40 let praxe v oblasti výroby modelů  lodí, s mnoha oceněními, včetně 15 let obchodování na profesionální úrovni. Při stavbě využíváme nejmodernější technologie, pracovní postupy a materiály. Díky všem těmto okolnostem jsme schopni Vám dodat jakýkoliv model lodi na profesionální  úrovni, ve velmi krátké době, za přijatelnou cenu a s doživotní zárukou.